Przyczyny wad wymowy u dzieci:

dziecko u logopedy

1. Czynniki anatomiczne:

Krótkie wędzidełko podjęzykowe: ogranicza ruchy języka, co utrudnia prawidłową artykulację głosek.
Wady zgryzu: nieprawidłowe ustawienie zębów i szczęki może wpływać na ułożenie języka i warg, co z kolei prowadzi do wad wymowy.
Przerost języka lub migdałków: utrudnia prawidłowe ułożenie języka w jamie ustnej.
Rozszczep podniebienia: powoduje ucieczkę powietrza przez nos podczas mówienia, co zniekształca dźwięki.

2. Czynniki słuchowe:

Niedosłuch: utrudnia prawidłową percepcję dźwięków mowy, co może prowadzić do ich nieprawidłowej artykulacji.
Zaburzenia słuchu fonematycznego: dziecko nie potrafi rozróżniać dźwięków mowy, co powoduje błędy w wymowie.

3. Czynniki neurologiczne:

Opóźniony rozwój mowy: dziecko nie ma jeszcze wykształconych umiejętności potrzebnych do prawidłowej artykulacji głosek.
Mózgowe porażenie dziecięce: może powodować zaburzenia napięcia mięśniowego, co utrudnia prawidłowe ruchy języka i warg.
Afazja: zaburzenie mowy, które może mieć różne przyczyny, np. udar mózgu.

4. Czynniki środowiskowe:

Niewłaściwe wzorce artykulacyjne: dziecko uczy się mówić od osób, które mają wady wymowy.
Brak stymulacji językowej: dziecko nie ma wystarczająco dużo okazji do mówienia i słuchania.
Zaniedbanie edukacyjne: dziecko nie ma dostępu do edukacji logopedycznej.

5. Inne czynniki:

Ssanie smoczka lub palca: może prowadzić do deformacji podniebienia i wad wymowy.
Połykanie niemowlęce: nieprawidłowy sposób połykania, który może wpływać na ułożenie języka i warg.
Urazy jamy ustnej: np. po uderzeniu lub upadku.

W zależności od przyczyny, wady wymowy mogą mieć różny charakter i nasilenie. W niektórych przypadkach wady wymowy ustępują samoistnie z wiekiem, jednak w wielu innych konieczna jest terapia logopedyczna.

Jeśli masz obawy o prawidłowy rozwój mowy swojego dziecka, skonsultuj się z logopedą.