Zakres terapii

dziecko przy stoliku

Oferowany zakres terapii i zajęć:

  • diagnoza logopedyczna
  • terapia wad wymowy
  • terapia miofunkcjonalna
  • logorytmika
  • terapia niepłynności mowy
  • nauka czytania metodą sylabową wg J. Cieszyńskiej
  • terapia ręki
  • masaż Shantala