Paulina Boroń - nauczyciel edukacji przedszkolnej, oligofronopedagog, rytmik, logorytmik, logopeda

Wykształcenie:

 • studia podyplomowe z Rytmiki i tańca w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci,
 • studia podyplomowe z Logopedii,
 • studia uzupełniające z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika,
 • studia podyplomowe z Zarządzania Palcówkami Oświatowymi,
 • studia podyplomowe Neurologopedia
 • kurs Terapie miofunkcjonalne (terapeuta miofunkcjonalny)
 • licencjonowany glottodydaktyk
 • instruktor masażu Shantala
 • kurs Trenera - szkoleniowca,
 • studia - Logorytmika w pracy nauczyciela,
 • studia - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka. 
 • terapeuta ręki i nogi

 

Paulina Boroń